Dziś jest wtorek, 28 wrzesień 2021. Imieniny: Luby, Wacława

Informacje

1. Posługa kapłanów w konfesjonale 15 minut przed mszą świętą.

2. W każdą środę po mszy świętej o godz. 18.00 ? nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3. W każdą sobotę po mszy świętej o godz. 8.00 ? modlitwa do Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z modlitwą do św. Józefa.

4. Pierwszy czwartek miesiąca ? oddajemy cześć Panu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i wyrażamy naszą wdzięczność za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od godz. 17.00 do godz. 18.00 wraz z modlitwami o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

5. Pierwszy piątek miesiąca ? oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwa pierwszopiątkowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po mszy świętej wieczornej o godz. 18.00, natomiast po porannej mszy świętej Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zachęcamy do praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca przez spowiedź i Komunię świętą wynagradzającą. Kto z wiarą i miłością taką praktykę nabożeństwa przeżywa ? ma zapewnienie Pana Jezusa przekazane w objawieniach siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, że nie umrze bez stanu łaski uświęcającej.

6. Odwiedzenie chorych i starszych z posługą sakramentalną w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 8.45.

7. Pierwsza sobota miesiąca ? oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny: śpiew godzinek o 7.40, msza święta o godz. 8.00 oraz różaniec i zmiana tajemnic Żywego Różańca.

Zachęcamy do praktyki pięciu pierwszych sobót miesiąca przez uczestnictwo we mszy świętej i komunię świętą wynagradzającą.

8. Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie w kościele o godzinie 15.00. Zachęcamy do tej modlitwy także w domu, w pracy, w podróży.

9. W każdy czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00 ? adoracja Najświętszego Sakramentu. Po błogosławieństwie eucharystycznym o godz. 18.00 msza święta.

10. Pragniemy przypomnieć, że ojcem bądź matką chrzestną może być tylko osoba wierząca i praktykująca, w tym posiadająca sakrament bierzmowania. Nie może tej funkcji pełnić osoba niepraktykująca, nieposiadająca bierzmowania, żyjąca w konkubinacie lu związku nieformalnym.

11. Pragniemy też przypomnieć, że w sprawie wydawania zaświadczeń na chrzestnych, czy świadka do ślubu, czy świadka do bierzmowania, należy się zgłaszać do parafii miejsca zamieszkania, a nie do miejsca samego zameldowania.

Osoby z parafii, mieszkające poza granicami kraju, powinny nawiązać kontakt z parafią rzymskokatolicką w danym kraju przebywania i tam zgłosić swój udział w życiu religijnym. Jest to właściwa parafia do uzyskania danego zaświadczenia.

OGŁOSZENIA STAŁE DOTYCZĄCE POGRZEBU:

Wcześniej czy później w każdej rodzinie przychodzi dzień śmierci bliskiej i kochanej osoby. Dbajmy o przygotowanie siebie i bliskich do odejścia w wieczność. Choruje ktoś ? wezwijmy kapłana do domu. Jeżeli osoba jest w szpitalu ? to zadbajmy, aby przyszedł ksiądz kapelan z posługą sakramentalną (w każdym szpitalu jest ksiądz kapelan i dowiedzmy się w izbie przyjęć, kiedy jest obecny).

UWAGA: Bardzo prosimy, aby dzień i szczególnie godzinę pogrzebu uzgodnić najpierw z księdzem.

Prosimy nie stawiać księdza przed faktem dokonanym, bo ?myśmy już wszystko załatwili?. Są takie przypadki, że ustalono najpierw pogrzeb np. na cmentarzu centralnym przy ul. Ku Słońcu, a ksiądz o takiej godzinie nie może być obecny, bo: uczy w szkole, jest poza parafią i ma inne przyjęte wtedy obowiązki lub wypadł też pogrzeb w tym samym czasie wcześniej uzgodniony na cmentarzu w Dąbiu.

Jeżeli rodzina chce, a nie ma przeciwwskazań ze strony księdza ? to ciało zmarłej osoby może być przywiezione w trumnie do kościoła na mszę świętą pogrzebową.

Pożegnanie ze zmarłą osobą powinno się odbyć w kaplicy cmentarnej. Pożegnanie takie powinno być godne osoby zmarłej a także samych zainteresowanych bez pośpiechu, z osobistym przeżyciem i własną modlitwą. W kościele ani w przedsionku kościoła nie otwieramy trumny.

W przypadku kremacji ? urna może być wniesiona do kościoła po uzgodnieniu w biurze parafii.

Przed kremacją powinna być msza święta pogrzebowa, która może być z ciałem zmarłego lub bez przywożenia trumny ? o tym niech decyduje rodzina w uzgodnieniu z księdzem.

W biurze parafialnym ? przy załatwianiu pogrzebu przekazujemy:

  1. Odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Informacje o zaopatrzeniu w sakramenty święte przed śmiercią: w domu czy w szpitalu. Od księdza kapelana ze szpitala powinien być stosowny dokument w tej sprawie, (jakie sakramenty były udzielone przed śmiercią).
  3. Informacja: jaka była przyczyna śmierci wpisana przez lekarza w karcie zgonu.

Jeżeli chcemy załatwiać pogrzeb w innej parafii lub z innej parafii, potrzebna jest zgoda miejscowego księdza proboszcza.

UWAGA: Ze strony niektórych zakładów pogrzebowych można mieć ofertę, że oni załatwią też księdza. Uwrażliwiamy na taką ofertę, bo są to zakłady, z którymi w zmowie działają duchowni z innego wyznania. Posługują się tymi samymi tekstami do modlitw pogrzebowych, są ubrani w sutannę a nie są księżmi katolickimi. Wyjaśniamy, że żaden zakład pogrzebowy nie jest upoważniony do załatwiania księdza i ostrzegamy przed takimi zakładami pogrzebowymi.

Sprawy finansowe należą do rodziny. Jeżeli osoba była ubezpieczona za życia, to pozostały fundusze na jej pogrzeb. Zakłady pogrzebowe posługują się cennikami i rodziny muszą dopłacać do wykonywanej usługi. Ksiądz w te sprawy się nie miesza, ale zaleca zakładom pogrzebowym wyrozumiałość w stosunku do rodzin o trudnych warunkach materialnych. Parafia nie posiada żadnego cennika i ksiądz nie będzie się z nikim dochodził o sprawy finansowe. Jeżeli komuś trudno, to niech uczciwie o tym powie, bowiem ksiądz w takiej sytuacji może przyjąć pogrzeb bez żadnych ofiar. Natomiast nie może być tak, że przed ludźmi rodzina chce się pokazać, organizuje wystawny pogrzeb, a na księdzu wymaga się uczestnictwa bez stosownej ofiary. W zasadzie problem w kancelarii jest z tymi, którzy mają znikomy związek z Kościołem.

Prosimy mieć na uwadze, że ksiądz też uczestniczy w bólu rodziny z powodu śmierci bliskiej osoby. Współczucie ze strony księdza szczególnie się potęguje, gdy przychodzi pożegnać osobę, która za życia była związana praktyką wiary i poczuciem odpowiedzialności za kościół w parafii.

Na pogrzebie katolickim krewni zmarłej osoby powinni przystąpić do sakramentu pokuty i komunię świętą ofiarować w czasie mszy świętej pogrzebowej w intencji duszy zmarłej osoby. Do spowiedzi powinno się przystąpić wcześniej, nie czekając na dzień pogrzebu.

Pamiętajmy też o zamawianiu Mszy Świętych za zmarłych z racji rocznicy śmierci czy z racji imienin zmarłej osoby a nade wszystko z miłości do bliskich, którzy trwają może w cierpieniach czyśćcowych. Zalecamy też Mszę Świętą, zwaną gregorianką, tzn., że przez 30 dni bez przerwy w szczególny sposób dusza cierpiąca w czyśćcu polecana jest Bożemu miłosierdziu.